mar 17

Då vi i styrelsen i NF-förbundet i Sverige har fått frågor om corona, så skriver vi nu lite om detta.

Då vi i styrelsen i NF-förbundet i Sverige har fått frågor om corona, så skriver vi nu lite om detta.

Vi har inte fått någon information om att NF i sig är en riskgrupp, men om man har någon följdsjukdom, underliggande sjukdom eller på annat sätt har nedsatt immunförsvar så kan man tillhöra en riskgrupp av den anledningen. För att få mer information om läget bör var och en läsa information på Folkhälsomyndigheten. Informationen där ska uppdateras löpande och det finns även frågor och svar där.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Kort sammanfattning av informationen från Folkhälsomyndighetens hemsida den 16 mars 2020:
Personer med hög ålder är en riskgrupp. Även personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med dessa underliggande sjukdomar verkar drabbas hårdare om de insjuknar.

Det är oklart om personer med astma, allergi eller njursjukdom är en riskgrupp.

För personer som har en sjukdom som generellt sett innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, bör rådgöra med sin behandlande läkare om frågor finns kring pågående behandling eller vad som kan göras för att minska risker kopplade till corona.

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/2020/03/da-vi-styrelsen-nf-forbundet-sverige-har-fatt-fragor-om-corona-sa-skriver-vi-nu-lite-om-detta/