Medlemskap

Välkommen som medlem i NF-Förbundet!

Förbundet arbetar på ideell grund och är en riksomfattande sammanslutning av personer med diagnosen NF1 och NF2 och deras nära anhöriga.Förbundets huvudsakliga syfte är: *att förbättra levnadsvillkoren för personer med NF1 och NF2, *att främja forskning och utveckling, *att sprida information till medlemmarna & till det omgivande samhället.

Förbundet kan, för att främja medlemmarnas intresse, ingå som medlem i nationella och internationella sammanslutningar. Förbundet är religiöst och partipolitskt neutralt. (Stadgarna §2)

NF-föreningen bildades 1991. Namnbyte skedde i samband med att stadgarna reviderades 2002 – därefter heter vi NF-förbundet. Då hade vi också påbörjat bildandet av region-föreningar. En gång per år kallas medlemmarna till årsmöte. Årsmötet har blivit en viktig mötesplats för föreningens medlemmar i alla åldrar. I anslutning till årsmötet genomför vi också en konferens med något intressant ämne. NF-bladet är vår medlemstidning och vår målsättning är att den ska ges ut med 4 nummer per år. Hur många tidningar det blir beror på hur vi hinner och om vi får in material. Alla i styrelsen arbetar ideellt för föreningen – vi har ingen anställd och inget kontor. 2002 genomfördes det första familjelägret i föreningens historia. Sommaren 2004 var vi värdar för det internationella NF-lägret och sommaren 2005 inbjuder vi till den 11:e internationella konferensen om NF.

Våra regionföreningar bjuder in till lokala möten där man kan träffas över en kopp kaffe och får en pratstund. I Stockholm med omnejd har ett Föräldranätverk bildats. Alla medlemmar är välkomna till region-föreningarnas möten – det spelar inte någon roll om man inte är bosatt inom regionen – man är lika välkommen ändå!

NF-Förbundet i Sverige är också medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som samlar ca 42 olika diagnosgrupper, NF-Europe, som har 15 medlemmar från lika många länder i Europa.
Vi är också medlemmar i INFA, som är den internationella organisationen för NF. Dessa medlemskap ger oss information om den forskning och utveckling som pågår.

Medlemsavgift:
 
Huvudmedlem: 300 kr, erhåller tidning och har rösträtt
Pensionär: 200 kr, erhåller tidning och har rösträtt
Ungdom: 100 kr, erhåller ingen tidning men har rösträtt
Stödmedlem: 75 kr, erhåller ingen tidning och har ej rösträtt

 

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/medlemskap/