Neurofibromatos

Neurofibromatos

Neurofibromatos är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga sjukdomar som kännetecknas av växt av godartade tumörer längs nervvävnad. Den vanligaste typen kallas neurofibromatos typ 1 (NF1) eller perifer neurofibromatos, och förekommer hos en person av 3000. Denna typ kallades tidigare för von Recklinghausens sjukdom. Neurofibromatos typ 2 (NF2) är betydligt ovanligare, och ses hos cirka 1 person av 30.000 – 40.000. NF2 kallas även bilateralt acusticusneurinom eller central neurofibromatos.

Mer information: NF-folder.pdf

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/neurofibromatos/