NF2

Vid NF2 ses tumörväxt längs nerver i centrala nervsystemet, och vid den mest typiska formen ses tumörer på båda hörselnerverna. Det första symtomet är tilltagande hörselnedsättning som vanligen startar i de sena tonåren eller i ung vuxenålder. Undantagsvis kan symtom komma redan under barnaåren. Risken för andra tumörer i centrala nervsystemet samt grå starr är ökad.

Tumörerna vid NF2 är i sig godartade, men lokalisationen i centrala nervsystemet gör att många patienter får svåra komplikationer av sjukdomen, framför allt hörselnedsättning och skador på ansiktsnerven. Även tumörer på hjärnans hinnor och längs ryggmärgen förekommer, vilket kan ge betydande problem.

Mer information om NF2

För mer information om NF2 går till Socialstyrelsens informations sidor om små och mindre kända handikappgrupper: Neurofibromatos typ 2

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/nf2/