Om förbundet

Den 18 maj 1991 bildades NF-föreningen i Sverige. 1999 ändrade vi namn till NF-förbundet i Sverige för att markera en organisations förändring – vi började bilda regionala föreningar.

Vi har idag flera regioner: ABI-regionen som omfattar Stockholms län och Gotland. FEH som omfattar Jönköpings län, Östergötlands län och Kalmar län. ROP-regionen, som omfattar Västra Götalands län, DUST-regionen som omfattar Södermanland , Västmanland,Värmland och Örebor-län , WXC-regionen som omfattar Uppsala, Dalarna och Gävleborg, ZY-Regionen som omfattar Jämtland och delar av Västernorrland, AC-regionen, som omfattar Västerbotten och delar av Västernorrland.

Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på vårt postgiro NF-förbundet i Sverige 480 91 38 – 3 Men glöm inte att uppge ditt namn och din adress! Som medlem får du NF-bladet, vår medlemstidning, som vi ger ut fyra gånger per år. Alla i styrelsen arbetar ideellt för föreningen – vi har ingen anställd och inget kontor. Du kan kontakta oss på e-postadressen info@nf-forbundet.se Anmälningsblankett finns under fliken medlemskap.

Varje år bjuder vi in till årsmötet som har blivit en viktig mötesplats för föreningens medlemmar i alla åldrar.
I anslutning till årsmötet genomför vi också en årskonferens på något viktigt tema.

Stadgar

Stadgar för NF-förbundet i Sverige
Normalstadgar för regionförening inom NF-förbundet i Sverige

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/om-forbundet/