Region DUST

Välkommen till DUST-regionen!

DUST-regionen omfattar följande län: Södermanland (D), Västmanland (U), Värmland (S) och Örebro (T).
Kontakt: dust@nf-forbundet.se

DUST:s styrelse består av:
Ordförande: Madelene Olsson
Sekreterare: Barbro Svedell
Ledamot: Patrik Svedell, Ulrika och Carin Persmar
Suppleanter: Viktorija och Daniel Andersson

Styrelsen DUST

 

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/region-dust/