Region FEH

Välkommen till FEH-regionen!

FEH-regionen omfattar följande län: Jönköping (F), Östergötland (E) och Kalmar (H)
Kontakt: feh@nf-forbundet.se

 

Ordf : Charlotte Johanssson, KALMAR 0733 – 56 21 29
Vice Ordf: Anna Norberg
Sekreterare: Estelle Johansson
Kassör: Vanja Martinsson, FÄRJESTADEN 0485-37016
Ledamot: Andreas Strömberg
Ledamot: Ulf Strömberg

 

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/region-feh/