Styrelse

Ordinarie ledamöter
Ingela Sjöberg (Ordförande)
Monica Nauclér (Sekreterare)
Barbro Svedell (Kassör)
Daniel Degerman
Eva Malmqvist
Camilla Staxgård

Suppleanter
Sigrún Landvall
Jenny Barkman Lövdal

Revisor
Charlotte Johansson

Revisorsuppleant
Inger Karlsson

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/styrelse/