Styrelse

Ordinarie ledamöter
Ingela Sjöberg (Ordförande)
Monica Nauclér (Sekreterare)
Barbro Svedell (Kassör)
Daniel Degerman
Sigrún Landvall
Lars-Åke Olsson
Jenny Barkman Lövdal

Suppleanter
Eva Malmqvist
Peter Karlsson

Revisor
Charlotte Johansson

Revisorsuppleant
Inger Karlsson

Permalänk till denna artikel: http://www.nf-forbundet.se/styrelse/