Medlemskap

NF förbundets kotte
Kust med blå himmel

Välkommen som medlem i NF-Förbundet!

Förbundet arbetar på ideell grund och är en riksomfattande sammanslutning av personer med diagnosen NF1 och NF2 och deras nära anhöriga. Förbundets huvudsakliga syfte är:

* Att förbättra levnadsvillkoren för personer med NF1 och NF2

* Att främja forskning och utveckling

* Att sprida information till medlemmarna & till det omgivande samhället.

Förbundet kan, för att främja medlemmarnas intresse, ingå som medlem i nationella och internationella sammanslutningar. Förbundet är religiöst och partipolitskt neutralt. (Stadgarna §2)

NF-föreningen bildades 1991. Namnbyte skedde i samband med att stadgarna reviderades 2002 – därefter heter vi NF-förbundet. Då hade vi också påbörjat bildandet av region-föreningar. En gång per år kallas medlemmarna till årsmöte. Årsmötet har blivit en viktig mötesplats för föreningens medlemmar i alla åldrar.

En gles skog med grönt gräs

I anslutning till årsmötet genomför vi också en konferens med något intressant ämne. Alla i styrelsen arbetar ideellt för föreningen – vi har ingen anställd och inget kontor. 2002 genomfördes det första familjelägret i föreningens historia. Sommaren 2004 var vi värdar för det internationella NF-lägret och sommaren 2005 höll vi i den internationella NF-konferensen.

Våra region föreningar anordnar lokala möten där man kan träffas över en kopp kaffe och få en pratstund. Som medlem för just din region får du en inbjudan till träffarna när det är något på gång, det går även följa aktiviteterna här på hemsidan. Alla medlemmar är välkomna till region-föreningarnas möten – det spelar inte någon roll om man inte är bosatt inom regionen – man är lika välkommen ändå!

NF-Förbundet i Sverige är också medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som samlar ca 42 olika diagnosgrupper. Detta medlemskap ger oss information om den forskning och utveckling som pågår.

Medlemsavgift:

Huvudmedlem: 300 kr, har rösträtt

Pensionär: 200 kr, har rösträtt

Ungdom: 100 kr, har rösträtt

Stödmedlem: 75 kr, har ej rösträtt

Bli medlem

Namn

E-post

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Personnummer

Vad

Meddelande